Outlook PST Reparera Verktyg

Outlook PST Reparera VerktygOutlook PST Reparera kan du skanna korrupta PST-filer och reparera det för att återställa allt innehåll som e-post, bilagor, kontakter, kalendrar, uppgifter, anteckningar och tidskrifter. De reparerade e-posten sparas som en ny användbar PST som direkt importeras till MS Outlook. Reparerar korrupta PST och återställer alla e-postpunkter till en ny PST-fil Tillåter

OST Återhämtning Verktyg

OST Återhämtning Verktyg Visa alla OST-filmeddelanden: Mails, Kalender, Kontakter, Uppgifter Extrahera och återställa raderade meddelanden från OST-filer: E-post, Kalendrar, Kontakter Reparera och återställ OST till vanliga filtyper som Applicera filter efter datumintervall för att exportera markerade objekt / mappar Dela exporterad fil i liten storlek för att undvika filkorruption Bibehåller metadata för e-post som läs

VCF till CSV Omvandlare

VCF till CSV OmvandlareBatch Konvertera VCF till CSVVerktyget kan exportera Outlook-kontakter vCard till CSV på en enda gång. vCard till CSV Omvandlare Wizard tillhandahåller Lägg till mappalternativ som finns i den övre vänstra sidan av programmet. Användaren kan klicka på alternativet Lägg till mapp och konvertera vCard VCF flera kontakter till önskat format utan förlust

Programvara för att konvertera CSV till VCF-filer

Programvara för att konvertera CSV till VCF-filer Konvertera VCF till CSV-fil Konvertera vCard-filer till CSV utan Excel Importera dina kontakter till Office 365, Outlook eller Exchange Exportera iPhone-kontakter till Android Exportera iCloud-kontakter till csv Konvertera CSV till VCF och andra vCard Wizard Contacts Omvandlare funktioner:Importera CSV-filer till Gmail, iCloud, Outlook eller Office 365Konvertera CSV-fil till

MS Excel till vCard Omvandlare Verktyg

MS Excel till vCard Omvandlare Verktyg Det går inte att installera MS Outlook för Excel till vCard-konverteringsprocessen. Importera Excel (XLSX, XLS och CSV) -fil Kontakter till VCF-fil. Bläddra i Excel-kontakter i iPhone, Lotus Notes, Outlook, Gmail, Android. Generera VCF-fil för varje Excel-kontakt och importera blank e-postadress. Konvertera flera kontakter från Excel till Single vCard eller

MSG till vCard Omvandlare Programvara

MSG till vCard Omvandlare ProgramvaraPå grund av brådskande om du behöver konvertera MSG-kontaktfält till VCF-format (vCard) kan du ta hjälp av IT-lösningar MSG till vCard-programvara. Denna konverteringsprogramvara fungerar verkligen bortom dina förväntningar och ger dina kontaktgrupper i Vcard-format. MSG till vCard-programvara är den bästa plattformen för de utsiktsanvändare som vill ha en anmärkningsvärd MSG till

PDF Dela och Sammanfoga Verktyg

PDF Dela och Sammanfoga Verktyg Gör att du kan dela och sammanfoga flera PDF-filer Alternativ för att dela PDF via sida, jämn sidor, udda sidor och intervall Kompatibel med alla typer av PDF-filer och behåll originaliteten Alternativ att lägga till mapp eller lägga till flera filer för att slå samman PDF i batch Kompatibel med

PDF Vattenstämpel Verktyg

PDF Vattenstämpel Verktyg Lägg till vattenstämpel på flera bärbara dokument i batch Alternativ för att lägga till både Text eller Bilder som vattenstämpel på PDF-filer Lägg till text och anpassa färg, storlek och placering Stöder för att lägga till en bildtyp: .jpg, .png, .gif, .jpeg etc. Viktiga funktioner i PDF Vattenstämpel ProgramvaraStämpel PDF VattenstämpelOm du

PDF-skydds verktyg

PDF-skydds verktygPDF-skyddsverktyget hjälper användarna att ange lösenord på PDF-filer för att undvika obehörig åtkomst. PDF-skyddsverktyget gäller lösenordsskydd samt olika säkerhetsparametrar på dina PDF-filer. Det tillhandahåller olika krypteringsnivåer som kan appliceras på PDF-filerna. PDF Skyddverktyg stöder enskilda och flera PDF-filer i taget. Underlätta visning av metadataegenskaper och annan information om PDF. Tillämpar olika typer av kryptering